Toegangscontrole

Toegangscontrole

Het is voor bedrijven, overheidsinstellingen, ziekenhuizen, stad- en gemeentehuizen … belangrijk te weten wié er binnenkomt, wáár die persoon toegang toe mag hebben en langs welke weg dat mag gebeuren.

Onder toegangen verstaan we zowel klassieke deuren als draaideuren, schuifdeuren, poorten, ramen, slagbomen, als andere toegangen. Het is belangrijk dat goed gedefinieerd wordt welke personen van die diverse toegangen kunnen gebruik maken: bezoekers, medewerkers, klanten, kaderleden, management …

Doel toegangscontrole

 •  De zorg voor het uitsluitend verlenen van toegang aan bevoegde personen en daarnaast het onderkennen en melden van pogingen tot een illegaal binnen- en/of buitentreden
 •  De zorg voor het uitsluitend verlenen van toegang aan bevoegde personen

Projectbenadering

Wij gaan bij ieder project uit van een risico-identificatie waarbij we alle materiële en immateriële waarden inventariseren en nagaan aan welke potentiële agressies (soorten en middelen) deze waarden kunnen blootgesteld zijn om te komen tot de vraag “Wat of wie moet beschermd worden tegen welke vormen van agressie?”

 

De risico-evaluatie bestaat erin de hoger vermelde risico’s in dalende lijn van belang te rangschikken op basis van twee parameters: de kans op voorkomen en het belang van het verwachte verlies.

Beveiligingsconcept toegangscontrole

We verdelen de site/het gebouw in zones met verschillend beveiligingsniveau en definiëren de toegangen tot ieder van de zones en wie tot die zone mag worden toegelaten. Dat kan gaan om (een beperkt gedeelte van ) het personeel, bezoekers, leveranciers, onderhoudsmensen, officiële instanties …

Vervolgens definiëren we de te controleren elementen per toegang (voetgangers, voetgangers met fiets, personenwagens, vrachtwagens, goederen) en de controlerichting: (gecontroleerd in/vrij uit, gecontroleerd in/gecontroleerd uit, vrij in/gecontroleerd uit, vrij in/vrij uit i.f.v. aspect tijd) en bepalen waar, wanneer, wie en wat gecontroleerd moet worden

Beveiligingsstrategie

Vervolgens gaan we gaan een antwoord zoeken op de vraag waar we de lat moeten leggen. Hierbij moeten we rekening houden met de 4 fundamentele houdingen die men kan aannemen tegenover risico’s:

 • risico’s verminderen;
 • risico’s zelf dragen;
 • risico’s of gevolgen van risico’s overdragen;
 • risico’s vermijden.

Geautomatiseerde toegangscontrole

We adviseren de klant op vlak van welk systeem (stand alone, online of gedefinieerd) het best voor hem/haar geschikt is en welk medium (proximity, mifare, handsfree, biometrie, codeklavier) hij/zij best gebruikt.

Systeemopzet

  • Stand-alone : lezing en beoordeling op lokaal niveau
     • Voordelen
      • De uitval van 1 lezer heeft geen invloed op andere lezers
      • Responstijd
      • Beperkte bekabeling
     • Nadelen
      • Afzonderlijke programmatie
      • Enkel toegangsverlening
      • Kostprijs lezer
      • Geen historische gegevens
  • Online : lezing lokaal, beoordeling centraal
     • Voordelen
      • Gecentraliseerde programmatie en beheer
      • Toegangscontrole  – alarmbeheer
      • Kostprijs lezer
      • Historiek van bewegingen en alarmen
     • Nadelen
      • Bij uitval centraal systeem, totale uitval van de toegangscontrole
      • Responstijd
      • Bekabeling
      • Kostprijs centraal systeem
  • Distributed : lezing en beoordeling op lokaal niveau, alarmen en bewegingen op centraal niveau
     • Voordelen
      • Gecentraliseerde programmatie en beheer
      • Toegangscontrole – alarmbeheer
      • Historiek van bewegingen en alarmen
      • Uitval centraal systeem enkel invloed op online alarmverwerking
      • Responstijd
      • De uitval van 1 lezer heeft geen invloed op andere lezers
     • Nadelen
      • Kostprijs (lezers en centraal systeem)
      • Bekabeling

Medium

 • Keuzecriteria
    • Fraudebestendig
    • Betrouwbaar
    • Gebruiksvriendelijk
    • Kostprijs
 • Kaarttechnologie
    • Proximity
    • Mifare
    • Handsfree
    • Biometrie
    • codeklavier
 • Systeemvereisten
 • Fysisch bouwkundige aspecten
   • deuren
   • ramen
   • loopstraten
   • personensas
   • materialensas
   • poorten
   • slagbomen
   • roadblockers
   • voertuigensas
 • Organisatorische aspecten
   • systeembeheer
   • dagelijks beheer

Wat brengt u in gevaar?

Wij helpen u graag uw risico’s in kaart brengen.