Uitvoering ontwerp

UITVOERING VIA PROJECTMANAGEMENT

Na de strategische planning en ontwerp is het tijd om het beveiligingsplan uit te voeren. We kunnen u helpen bij het implementeren, testen, trainen en beheren van uw beveiligingsactiviteiten. We blijven u ook voortdurend advies geven wanneer zich nieuwe bedreigingen voordoen.

Onze ondersteunende diensten bestaan uit:

Opstellen van het aanbestedingsdossier:

Het globale technisch en administratief dossier wordt door FENSE opgemaakt met de nodige implementatietekeningen, meetstaat, lastenboek en inschrijvingsdocumenten.

FENSE kan ook verschillende mogelijke aanbieders aanschrijven om een projectofferte in te dienen.

FENSE staat de aanbieders bij met alle informatie indien nodig over het project en kan ook de aanbieder begeleiden op de site.

FENSE staat ook de opdrachtgever bij indien er voor gebouwen, bezoekers, onderhoudspersoneel, contractanten, etc… procedures dienen uitgewerkt te worden, waaraan zij zich dienen te houden tijdens de project implementatie.

Evaluatie van de aanbiedingen

FENSE staat de opdrachtgever bij, bij een evaluatie van de ontvangen aanbiedingen.  FENSE gaat na of zij aan alle zaken nodig voor implementatie en erkenningen voldoen.  FENSE maakt een gemotiveerd rapport op van de aanbiedingen en motiveert zijn keuze om een aanbieder te weerhouden.

Projectbeheer en opvolging

Wij Verzorgen De Coördinatie Van Alle Werken Die Betrekking Hebben Op De Beveiligingsmaatregelen

FENSE volgt de werken op de werf op de voet op, controleert en adviseert de aanbieders op zowel mechanische als elektronische implementaties. Eventueel ook fysische werfbewaking wordt opgevolgd.

Alle meetstaten en implementatie van de componenten worden gecontroleerd en geëvalueerd naar plaatsing toe.

Opleveringen

FENSE controleert en test de indienststelling en levert de opdrachtgever een gemotiveerd rapport om al dan niet over te gaan naar voorlopige aanvaarding. Indien er nog bijkomende testen of controles dienen te gebeuren zal FENSE hier ook voor instaan en een lijst opstellen van de te gebeuren maatregelen die nog dienen genomen te worden. Deze zijn cruciaal naar aanvaarding van het project en facturatie.

Opleiding

Opleiding van het personeel of verantwoordelijken is cruciaal. FENSE ziet toe op de opleiding gegeven door de installateur / integrator zodat men kan werken met de vooropgestelde systemen. Zodat de juiste procedures gevolgd worden en zodat iedereen weet in welke situatie, ze wat moeten doen.

FENSE kan ook instaan voor de opleiding van het personeel in geval van agressie of calamiteiten die zich kunnen voordoen.

Contacteer ons

Contacteer ons vandaag nog om te zien hoe wij uw bedrijf of organisatie kunnen helpen in het beveiligingsproces