Audits

Audits

Alvorens voorstellen te doen over de beveiligingsmaatregelen die getroffen kunnen worden, dient er grondig onderzocht te worden welke elementen op vlak van beveiliging reeds bestaan in een bestaand gebouw of in een omgeving. FENSE inventariseert de huidige beveiligingsmiddelen die kunnen ingedeeld worden in de elektronische, constructieve, organisatorische en fysische categorieën. FENSE overloopt iedere categorie om te kijken wat er eventueel aangepast dient te worden. Enkel op deze manier kan men spreken van een geïntegreerde beveiligingsoplossing waarop u kan vertrouwen.

Elektronische elementen

werden ze correct en doelgericht opgesteld? Hoe wordt er op alarmen gereageerd? Hoe zit het met interventie na een alarm of detectie? Hoe snel en op welke manier gebeurt dit?

Constructieve elementen

zoals ramen, deuren, toegangspoorten: voldoen deze elementen (qua doeltreffendheid en kwaliteit) aan de eisen van detectie en interventie?

Organisatorische elementen

zoals verschillende communicatiekanalen: hoe verhouden zij zich tegenover de beveiligingsaspecten?

Fysische elementen:

hoe zit het met externe of interne bewakingsdiensten? Wat is hun functiebeschrijving en de uitvoering hiervan?

Audit: evaluatie

In dit onderdeel evalueren we de middelen ten opzichte van de risico’s, d.w.z. FENSE gaat na of de bestaande middelen adequaat zijn om agressies of risico’s in te perken. Wij testen alles tot in de puntjes uit. Dit kan bijvoorbeeld met een ‘mystery undercover’: na goedkeuring van de klant gaat een van onze medewerkers de beveiligingssystemen van uw bedrijf of organiatie testen om zo meteen de eventuele tekortkomingen te viseren. Als zou blijken dat de huidige middelen niet volstaan, dan zal FENSE alternatieven voorstellen.

Wenst u een geïntegreerde security oplossing te bekomen?

Wij helpen u graag via een audit verder.