Inbraakbeveiliging

Inbraak- en Perimeterbeveiliging

Inbraken zijn de laatste tijd schering en inslag. Vaak met veel schade en verlies tot gevolg. Een goede inbraakbeveiliging kan dus veel miserie en financieel verlies voorkomen. FENSE helpt bij het analyseren van de risico’s en het opstellen van een inbraakbeveiligingsplan. Een inbraakbeveiligingsplan bestaat uit twee onderdelen: een perimeter- en gebouwbeveiliging.

Een eerste beveiligingsring wordt gelegd rondom het (bedrijfs)gebouw. In die perimeter kan er al heel wat beveiliging als eerste barrière opgebouwd worden.  Die beveiliging dient te bestaan uit een combinatie van vertragende (fysische) en detectie (elektronische) middelen. Op die manier moet het bewakend personeel tijdig verwittigd worden dat er iemand zich wederrechtelijk toegang aan het verschaffen is tot het terrein. De detectiemiddelen moeten onmiddellijk laten zien wie, waar, wat aan het doen is zodat een adequate interventie kan opgestart of de nodige instantie kunnen verwittigd worden.
  
De aangewende beveiligingsmiddelen kunnen zijn:

Op de rand van de site:

  • Elektronische: elektronische detectie middelen vullen de organisatorische en bouwkundige maatregelen aan. Elektronische middelen laten toe om bij elke vorm van agressie in staat te zijn om snel te detecteren of er iets (abnormaal) gebeurt. Denk hierbij aan:
   • Omheining detectie
   • Gronddetectie
   • Thermische camerabewaking
   • Verificatie van de detectie
  • Fysische: fysische beveiligingsmiddelen beschermen specifieke voorwerpen/waarden of zones tegen specifieke risico’s zoals o.a. inbraak.
   Denk hierbij aan:

   • Omheining
   • Voertuigbarrières
   • Poorten
   • Slagbomen
   • Roadbarrières

op de site:

  • Elektronische: elektronische detectie middelen vullen de organisatorische en bouwkundige maatregelen aan. Elektronische middelen laten toe om bij elke vorm van agressie in staat te zijn om snel te detecteren of er iets (abnormaal) gebeurt. Denk hierbij aan:
   • Camera bewaking;
   • Bewegingsdetectie;
   • Verificatie
  • Fysische: fysische beveiligingsmiddelen beschermen specifieke voorwerpen/waarden of zones tegen specifieke risico’s zoals o.a. inbraak.
   Denk hierbij aan:

   • Grachten
   • Prikkeldraad
   • Beplanting

Onderzoekfase

Een inbraakbeveiligingsplan vereist eerst een grondige studie van de bestaande situatie. Wat moet waar goed, zeer goed of zwaar beschermd worden. Welke risico’s stellen zich ten opzichte van de betreffende goederen, voorwerpen of informatie en hoe kunnen die adequaat beschermd worden? Wij werken steeds volgens de INCERT-normeringen en de te beveiligen risiconiveaus.

Strategische uitwerking

Het is belangrijk dat de beveiligingsmiddelen een coherent geheel vormen omdat een beveiligingssysteem maar zo sterk is als haar zwakste schakel. We maken daarom een onderscheid tussen bijvoorbeeld publieke zones, semi-publieke zones, personeelszones en hoge-risico zones met beperkte toegang. Bij het uitwerken van een beveiligingssysteem zal de organisatie dan dikwijls in compartimenten ingedeeld worden, waarbij speciale aandacht besteed wordt aan de overgang van een compartiment naar een ander. Deze werkwijze met verschillende ‘verdedigingsgordels’ vereenvoudigt het opbouwen van een coherent geheel en vermijdt dat elementen over het hoofd gezien worden.

Wat brengt u in gevaar?

Wij helpen u graag uw risico’s in kaart brengen.